top of page

תקנון

1718_2x.png

תקנון אתר Puremagics

 

תקנון אתר Puremagics.com (להלן: "האתר") מצד אחד, לבין גולש ו/או רוכש ו/או לקוח (להלן: "הגולש") מצד שני. תקנון זה מהווה זיכרון דברים לכל דבר ועניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר ו/או בעליו.

הגדרות כלליות:

 1. "האתר": החברה ו/או בעלת האתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה.

 2. "הגולש": הלקוח/ה , המזמין/ה , הרוכש/ת בפועל כולם יחדיו נכתבים כ"גולש" או "רוכש" או "לקוח" ולשם הנוחיות בלבד.

 3. תקנון: באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

כללי

 1. האתר הוא אתר באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בה מוצגים מוצרים מסוגים שונים. באתר יוצגו גם כתבות, תוכן, השוואות, מידע, פרסום כללי ושירותים שונים. לצורך תקנון זה "האתר" הוא כפי הגדרתו בסעיף זה כולו.

 2. בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ו/או שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.

 3. יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.

 4. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.

 5. התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד, זכר או נקבה ולצורך בהירות ונוחות בלבד.

 6. החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות פרטיות, סודיות ואבטחת מידע

 1. האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.

 2. האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר המוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות. האתר מאובטח בטכנולוגית מאובטח בהצפנת  SSL 2048bit.

 3. אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

 4. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, ניתן לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הנך משתמש.

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

אחריות בית העסק/אתר האינטרנט

 1. האתר יציע אפוא מוצרים שונים למכירה כמפורט ומתואר להלן: מוצרי בריאות וטיפוח העור, אשר יקבעו ויעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה.

 2. עבור כל מוצר המופיע למכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו.

 3. באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים עם מפרטים שונים. ישנם מקרים בהם תתגלה טעות במפרט מוצר, או הגדרתו או תמונתו או התאמת התמונה או כל טעות אחרת. התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בכותרת המוצר ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה בתום לב. הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה.

מדיניות רכישה באתר

 1. כל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך וברשותו חשבון בנק פעיל בישראל.

 2. לכל מי שמוגדר כלקוח פרטי ולא עסקי המעוניין לרכוש מוצר מהאתר לצרכי שימוש ולא על מנת למכור את אותו מוצר הלאה במכירה חוזרת.

מדיניות שילוח

 1. בעת ההזמנה, לבחירת הלקוח הדרך העדיפה על מנת לקבל את המוצר לפי האפשרויות המופיעות בעמוד הרכישה :                                                    "איסוף עצמי" - מוגדר מראש במקום אותו יגדיר האתר לפי מיקום, מקום וכתובת ולכל מוצר ומוצר. המסירה ללקוח תהא לפי הגדרותיה, בשעות ובימים המוגדרים ע"י החברה בלבד.                                                                                                                                                                         "משלוח עד הבית" - מוצרים שיוזמנו באפשרות משלוח מהיר עד הבית, יסופקו באמצעות שליח תוך 5 ימי עסקים. חובה במקרים אלו למלא כתובת וטלפון של איש הקשר המקבל את המשלוח.

 2. המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמי ולא לשלם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי, שבת וחגי ישראל.

 3. מוצרים אשר ניתן יהיה לבקש "איסוף עצמאי ללקוח" יסומנו כבר באופציית הרכישה ומראש. היה והלקוח ירצה לשנות את איסוף או קבלת המוצר יוכל לעשות זאת באמצעות שליחת הודעת מייל דרך יצירת הקשר באתר. האמור מותנה בהסכמת וקבלת אישור בכתב מהחברה.

מדיניות ביטול עסקה/החזרת מוצרים

 1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק")

 2. על פי חוק הגנת הצרכן המקנות לצרכן זכות לבטל עסקאות מסוימות ולקבל חזרה את כספו. התקנות קובעות רשימה סגורה של עסקאות אשר לגביהן תחול זכות הביטול, לרבות פרק הזמן העומד לצרכן למימוש הזכות והתנאים הבסיסיים לכולם שהם: 1. ערך הטובין עולה על 50.₪. 2. הטובין לא נפגמו והרוכש לא עשה בהם כל שימוש. ברוב המקרים החזרת הטובין באריזתם המקורית, גם אם נפתחה, היא ראייה מספקת לכך שלא נעשה בהם שימוש. 3. הטובין אכן הושבו לעסק.

 3. על פי חוק הגנת הצרכן, זכות הביטול כאמור בתקנות לא תחול במקרים הבאים: טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות, טובין שעל פי דין אין להחזירם, מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה.

 4. בעסקת מכר מרחוק לרכישת מוצר יש להודיע לבית העסק על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.

 5. כל לקוח המעוניין בהחזרה ו/או בהחלפה של כל מוצר אשר נרכש דרך האתר זכאי לעשות כן בתוך 14 יום מביצוע ההזמנה, ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והמוצר סגור ואטום באריזתו המקורית ושלא הוסרה ממנו התווית.

 6. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר הוצאו מאריזתם המקורית ואשר נעשה בהם שימוש כלשהוא. כמו-כן מוצרים שהוכנו / הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (דבר שגרם לאתר לייצר / לבצע התאמה של המוצר באופן אישי עבור הגולש) גם כן לא ניתנים להחזרה / לביטול העסקה.

 7. במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין המוצר או השירות לפרטים שנמסרו לצרכן, יחזיר העוסק לצרכן את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, והצרכן יחזיר את המוצר לרשות העוסק במקום שבו קיבל אותו.

 8. במקרה שהביטול נעשה מפני שהצרכן התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את העסקה, רשאי העוסק לקבל דמי ביטול ועל הצרכן להחזיר את המוצר למקום עסקו של העוסק.

 9. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר באופן פיזי אל משרדי האתר הראשיים ועל חשבון הלקוח, לכתובת: משק 67, מושב יד רמב"ם ישראל.

 10. עפ”י חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה לא מותנה בהשבת המוצר באריזתו המקורית, החוק מקנה לעסק סמכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית במצבו. המוצר צריך להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח לחברה באמצעות שליח, אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הלקוח בלבד.

חוק כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות

 1. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט".

 2. רוכש שיבצע "הכחשת עסקה" בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, ובמידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבלת ההזמנה, ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו ושלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.

 3. במידה ומוצר התקבל בפועל אצל הרוכש, אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי הלקוח או הגולש לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או לגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.

דין וסמכות שיפוט

 1. לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.

 2. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

שונות

אישור התקנון – אתר האינטרנט/דף הנחיתה לתשלום חייב לכלול "צ'ק בוקס" המעיד באופן אקטיבי על הסכמת הלקוח לתקנון – (סימון V).

bottom of page